0182-618455

Ontwerp

Een mooie tuin begint met een goed ontwerp.

We maken graag een uit­ge­kiend ont­werp van uw tuin voor u. Indien u dat wenst kan dat zelfs drie­di­men­si­o­naal, zodat u pre­cies kunt zien hoe uw tuin gaat wor­den. Ook kunt u het plan per e-mail ont­van­gen, zodat u er thuis op uw PC naar kunt kij­ken.

Natuur­lijk ont­vangt u daar­bij direct een uit­ge­brei­de en trans­pa­ran­te prijs­op­ga­ve, waar­in de mate­ri­a­len en werk­zaam­he­den omschre­ven staan. Zo staat u nooit voor ver­ras­sin­gen. Een goed beplan­tings­plan maakt uw tuin af. Tevens ont­vangt u van ons een werk­sche­ma, zodat u zelf uw tuin kunt onder­hou­den. Laat u het ons lie­ver doen? Ook dat kan.

ontwerp_01

ontwerp_02

Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan!