Over NL-Greenlabel

PPH_8412-460x306NL Greenlabel
De ‘NL’ in NL Greenlabel staat voor Nico en Lodewijk, de initiatiefnemers van NL Greenlabel die zich ten doel hebben gesteld om het gebruik van duurzame materialen en producten in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De herkomst van materialen en producten speelt daarbij een belangrjjke rol.

Mission statement NL Greenlabel
Groen geeft mensen meer rust en minder stress. Het voegt belevingswaarde toe aan ons leven. Daarom heeft groen de toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het meetbaar maken van duurzaamheid en deze waarden communiceren naar de eindgebruiker door middel van een paspoort centraal.

Ons leven en de natuur moeten in evenwicht komen. De kwaliteit van het leven moet hand in hand gaan met het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Inspiratie en informatie voor consumenten, bedrijven en overheden
Het doel van deze website is om consumenten, bedrijven, overheden en vakmannen te inspireren en informeren. Inspireren met een duidelijk verhaal en concrete voorbeelden van duurzame buitenruimtes. En informeren over duurzame producten en materialen, die eenvoudig kunnen worden toegepast.

Samen sterker
Om duurzaamheid zichtbaar te maken is in samenspraak met Royal HaskoningDHV het duurzaamheidspaspoort ontwikkeld. Verder werkt NL Greenlabel volgens een MVO plan en zijn er inmiddels al twee Green Deals gesloten met de Rijksoverheid om deze ‘beweging’ verder uit te rollen.