Een bruidsvlucht, een hachelijke onderneming!

Een bruidsvlucht, een hachelijke onderneming!

 

Zoals u misschien wel weet hebben bijenvolken een koningin die alle eitjes legt. Daarvoor moet zij wel worden bevrucht en dit gebeurt door het mannetje. Een mannetjes bij heet een dar. 

We beginnen bij het begin van een bruidsvlucht.

Een bruidsvlucht, een hachelijke onderneming!

Een bruidsvlucht, een hachelijke onderneming!

Wanneer een nieuwe koningin uit haar ei komt is zij na 4 tot 6 dagen geslachtsrijp en dan kan de pret beginnen. Na enkele oriëntatievluchten heeft zij een darrenverzamelplaats gevonden. Dan scheidt zij  een geur af die de darren lokt.

De paring op grote hoogte.

De paring vindt hoog in de lucht plaats. Op een hoogte van 10 tot 20 meter zelfs. Alleen de meest fitte darren paren. Want de dar heeft bij het vliegen naar grote hoogte en het paren behoorlijk wat energie en uithoudingsvermogen nodig. Nadat de paring heeft plaats gevonden breekt de penis van dar af en de dar sterft. Het kleine beestje heeft dan 11 miljoen zaadcellen afgezet.

Eiwitrijk bommetje.

Na een paar paringen heeft de koningin ongeveer 80 miljoen zaadcellen bij zich en moet ze zorgen dat ze zo snel mogelijk terug komt in de bijenkast. Zolang ze vliegt is ze een eiwitrijk voedselbommetje voor vogels. Zelfs libellen twijfelen niet op zo’n lekker hapje te laten vliegen.  De koningin moet grote haast maken om bij haar bijenvolk te komen, want als de koningin niet terug komt is het volk verloren.

Paringsfenomeen.

Dit paringsfenomeen kunt u vanaf mei op zonnige dagen tussen 12 en 16 uur waarnemen.

Als u denkt dat alleen bijen aan deze hachelijke paringsonderneming deelnemen, dan heeft u het mis! Mieren doen het ook. Maar daarover een andere keer meer.

 

Geschreven door Ben