Vogels en hun nesten

Vogels en hun nesten

Vogels en hun nesten. De lange winter is nu eindelijk voorbij, de vogels zijn druk bezig met de nestbouw. Veel vogelliefhebbers hangen nestkasten op om de nestbouw te ondersteunen. Kastjes zijn heel geschikt voor holenbroeders. Dit zijn vogels die graag in een kleine ruimte nestelen. Maar er zijn ook vrij broeders. Zij broeden niet in een nestkastje. Voor deze vogels is het belangrijk om nestmaterialen zoals mos, droog gras en kleine takjes aan te bieden. Dat is niet moeilijk. Wanneer u in het voorjaar de vast planten afknipt, knipt u de resten in kleine stukjes en laat die in de border liggen. De vogels halen kleine takjes en steeltjes er zelf uit.

Haren

In de sociale media wordt geschreven over het aanbieden van haren van huisdieren. Maar die blijken meer gevaarlijk als nuttig te zijn voor de vogels. Soms worden vogels gevonden die gestikt zijn in een lange haar. Wel klopt het dat in de natuur vogels haar van bijvoorbeeld paarden voor hun nest verzamelen. Let maar eens op mussen en kauwtjes die op paarden zitten en kleine hoeveelheden haartjes uit het vacht trekken. Staartmezen verwerken spinnenwebben in hun nest.

Het is belangrijk voldoende nestmateriaal aan te bieden, want veel vogelsoorten beginnen op verschillenden plekken met een nest. Na verloop van tijd kiest de vogel zijn beste nest uit en gaat die afmaken. Ook worden er een aantal noodnesten gebouwd die gebruikt worden als blijkt dat er een foute nestplek is gekozen of als het gekozen nest kapot is gegaan.

Geschreven door Sascha, Willemstein Hoveniers

Vragen? U kunt reageren via communicatie@willemsteinhoveniers.nl

Geef een antwoord