Vogels en hun nesten

03 / apr / 2018

Vogels en hun nesten. De lange winter is nu eindelijk voorbij, de vogels zijn druk bezig met de nestbouw. Veel vogelliefhebbers hangen nestkasten op om de nestbouw te ondersteunen. Deze kastjes zijn heel geschikt voor holenbroeders, dit zijn vogels die graag in een kleine ruimte nestelen. Maar er zijn ook vrij broeders. Zij broeden niet in een nestkastje. Voor deze vogels is het belangrijk om nestmaterialen zoals mos, droog gras en kleine takjes aan te bieden. Dat is niet moeilijk. Wanneer u in het voorjaar de vast planten afknipt, knipt u de resten in kleine stukjes en laat die in de border liggen. De vogels halen kleine takjes en steeltjes er zelf uit.

Haren
In de sociale media wordt geschreven dat het vogels zou helpen als we ook haren van huisdieren aanbieden. Maar die blijken meer gevaarlijk dan nuttig te zijn voor de vogels. Soms worden vogels gevonden die gestikt zijn in een lange haar. Wel klopt het dat in de natuur vogels haar van bijvoorbeeld paarden voor hun nest verzamelen. Let maar eens op mussen en kauwtjes die op paarden zitten en kleine hoeveelheden haartjes uit het vacht trekken. Staartmezen verwerken spinnenwebben in hun nest.

Als we vogels in onze tuin willen helpen met nestelen is het belangrijk om voldoende nestmateriaal aan te bieden, want veel vogelsoorten beginnen op verschillenden plekken een nest te bouwen. Na verloop van tijd kiest de vogel zijn beste nest uit en gaat dat afmaken. Ook worden er een aantal noodnesten gebouwd die gebruikt worden als blijkt dat er een foute nestplek is gekozen of als het gekozen nest kapot is gegaan.

Groeten van Sascha

Vragen? U kunt reageren via communicatie@willemsteinhoveniers.nl