0182-618455
Er zijn 29 soorten hommels in Nederland

Er 29 soorten hommels in Nederland.   Er zijn 29 soorten hommels in Nederland. Misschien heeft U haar al gezien, die grote dikke hommel. Het is eigenlijk een bij met een jasje aan.  Hierdoor kan zij zo vroeg in het voorjaar actief zijn. Die dikke hommel is de koningin die op zoek is naar stuifmeel…

Vogels en hun nesten

Vogels en hun nesten Vogels en hun nesten. De lange winter is nu eindelijk voorbij, de vogels zijn druk bezig met de nestbouw. Veel vogelliefhebbers hangen nestkasten op om de nestbouw te ondersteunen. Kastjes zijn heel geschikt voor holenbroeders. Dit zijn vogels die graag in een kleine ruimte nestelen. Maar er zijn ook vrij broeders.…